22 december 2017

Promotie: Optimaliseren van de systemische behandeling van vroegstadium HER2-positieve borstkanker

Systemische therapie, bestaande uit o.a. chemotherapie en HER2-gerichte middelen, vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling van vroegstadium (d.w.z. zonder uitzaaiingen op afstand) HER2-positieve borstkanker, maar is niet zonder bijwerkingen. In Utrecht is een onderzoek afgerond  hoe de systemische behandeling van vroegstadium HER2-positieve borstkanker geoptimaliseerd kan worden.

Het was onzeker of patiënten met kleine klier-negatieve (stadium I) tumoren eveneens voordeel hebben van HER2-gerichte therapie. De onderzoekers vonden dat chemotherapie plus het HER2-gerichte middel trastuzumab de algehele en borstkanker-specifieke overleving in deze groep significant verbetert.

Het onderzoek laat ook zien dat behandeling met een chemotherapieschema zonder een middel van de groep anthracyclines heel effectief is in patiënten met stadium II-III (borsttumor groter dan 2 centimeter en/of lokale lymfeklier uitzaaiingen) HER2-positieve borstkanker. In aanwezigheid van zogenoemde dubbele HER2-blokkade met zowel het HER2-gerichte middel trastuzumab als pertuzumab, is een chemotherapieschema zonder anthracycline even effectief als een schema met anthracycline, maar geeft het schema zonder anthracycline minder bijwerkingen.

Klik hier voor meer informatie.