21 januari 2020

Promotie: Speuren naar genen om borstkanker te bestrijden

Eén op de acht vrouwen krijgt in haar leven borstkanker; het is wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en ook het dodelijkst. Dat komt voornamelijk doordat borstkanker zich vaak uitzaait naar onmisbare organen, zoals de lever en longen. Esmee Koedoot onderzocht het dodelijkste subtype borstkanker: triple-negatieve borstkanker, oftewel TNBK.
 
De indeling in subtypes gaat uit van zogenaamde hormoonreceptoren. Dit zijn eiwitten aan het oppervlakte van een cel, die signalen van hormonen buiten de cel doorgeven aan andere eiwitten binnen de cel.  Bij veel types borstkanker hebben de tumorcellen extra veel van deze hormoonreceptoren. Deze receptoren kunnen dienen als aangrijpingspunten voor medicijnen.
 
Hormoontherapie wordt veel gebruikt en is succesvol. Maar het probleem bij TNBK is dat de tumorcellen juist zeer lage niveaus hormoonreceptoren hebben, waardoor de bestaande hormoontherapieën geen effect hebben. Daarom moet nu de tumor nog chirurgisch worden verwijderd, in combinatie met chemotherapie en/of bestraling.
 
Koedoot heeft zich gericht op onderzoek naar de genen die een rol spelen bij het uitzaaien van TNBK. Zij ontdekte dat het proces ‘RNA splicing’ een cruciale rol speelt bij het groeien, bewegen en uitzaaien van TNBK-cellen. Ze onderzocht maar liefst 4000 genen en selecteerde de beste voor vervolgonderzoek.
 
Klik hier voor meer informatie.