29 november 2013

Promotie: testing self-testers; diagnostic self-testing for cholestrol and diabetes

Ook is onderzocht welke informatie zelftesters gebruiken en welke informatie zij belangrijk vinden. Er is gekeken naar het effect van een keuzehulp op kennis over zelf test en op de mate waarin de consument geïnformeerd keuze maakt het al dan niet willen aanschaffen van een cholesterol of glucose zelftest (ISBN 9789461592743).