18 december 2019

Publieke opinie en individuele besluitvorming over het bevolkingsonderzoek darmkanker

Uit het onderzoek blijkt dat mensen basisinformatie willen bij het nemen van hun beslissing. De exacte behoefte en het gebruik van informatie is per persoon/groepen personen verschillend. Ook blijkt dat er meer meespeelt dan alleen informatie, zoals het gevoel van mensen en hun ervaringen, hun doelen en waarden.

Het onderzoek was een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Vrije Universiteit (VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam).

Klik hier voor meer informatie.