14 oktober 2021

QR-code genereren met antistoffentest

De antistoffentest is een serologische test waarmee antistoffen tegen corona (IgG) in bloed kunnen worden aangetoond. Bij een positieve testuitslag zijn antistoffen gedetecteerd en dat betekent dat iemand COVID-19 heeft gehad. Commerciële testbedrijven bieden zo’n test al aan, maar de GGD nog niet. Het is op dit moment niet mogelijk om met een positieve uitslag een QR-code te generen.

Bij een positieve antistoffentest weet je zeker dat iemand antistoffen heeft. Bij vaccinatie gaan we daar wel vanuit, maar het is niet aangetoond. Daarom klinkt onder experts het advies om de antistoffentest mee te nemen bij het verkrijgen van de QR-code steeds luider. Naast een test-, vaccinatie- of herstelbewijs, zou dit dan de vierde mogelijkheid vormen om bij onder meer horeca, evenementen of bioscopen binnen te komen.

Aan de antistoffentest zit bovendien een groot economisch voordeel. Voor de overheid is het immers een stuk goedkoper om één keer een antistoffentest aan te bieden, dan mensen iedere keer een PCR- of sneltest te geven. Onvoldoende gevoeligheid van de antistoffentest om de mate van immuniteit aan te tonen, wordt als reden genoemd om de antistoffentest (nog) niet toe te staan voor het verkrijgen van een QR -code. De voorwaarden waaronder de antistoffentest toch een bijdrage kan leveren aan een toegangsbewijs worden onderzocht. Een uitspraak hierover wordt in de komende weken verwacht.

Klik hier voor meer informatie