15 september 2017

Raad voor Volksgezondheid en samenleving: aandacht voor zorg op maat

De RVS richt zich op het analyseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe inhoudelijke, organisatorische, sociale en ethische zienswijzen. Op wetenschappelijk gebied krijgt ‘personalisering’ van zorg en geneeskunde (diagnostiek en behandeling) steeds meer aandacht. Bij personalisering van zorg zijn professionals en instellingen erop gericht om zorg te leveren die aansluit op de wensen, waarden en mogelijkheden van de burger, rekening houdend met diens specifieke situatie. Door meer medische kennis is personalized medicine in opkomst: diagnostiek en behandeling op maat, toegesneden op elke individuele patiënt.

De RVS wijst op personalized genomics: medische behandelingen passend bij de genetische kenmerken van de persoon. Door deze toenemende kennis kan het begrip volksziekten verdwijnen, omdat ieder ziektebeeld uniek wordt.

Het is nog niet duidelijk op welke wijze en wanneer het de RVS dit oppakt.

Klik hier voor meer informatie.