17 juli 2020

Rapport: Naar een toekomstbestendig zorgstelsel

In dit lijvige rapport (191 bladzijden) wordt uitvoerig ingegaan op de zorg in de volle breedte (dus niet alleen curatieve zorg, maar ook langdurige zorg en ondersteuning) en is een groot aantal knelpunten voor de toekomst geïnventariseerd.

Er is een groot aantal beleidsopties en -variaties opgenomen, over de volle breedte van de zorg. Deze zijn uitgewerkt in fiches en bijlagen.

U kunt het rapport hier vinden.