19 februari 2020

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Eerdere studies hadden al laten zien dat de respons op geneesmiddelen zeer variabel is bij patiënten met DN en dat deze variabiliteit gedeeltelijk verklaart waarom er in deze populatie, ondanks veel grootschalige geneesmiddelonderzoeken, nog steeds een hoog risico is op nierfalen en cardiovasculaire aandoeningen. De uitkomsten van het onderzoek illustreren het belang van geïndividualiseerde therapie (personalised medicine): een behandeling wordt ingesteld op basis van individuele patiëntkenmerken om een optimale individuele respons te bereiken.
 
Individuele kenmerken zoals bloeddruk en biomarkers kunnen geneesmiddeleffecten op de lange termijn voorspellen bij patiënten met DN.
 
In de toekomstige klinische praktijk zou informatie uit biomarkers kunnen worden gebruikt om behandelaars te ondersteunen in de keuze van gepersonaliseerde therapieën en het monitoren van geneesmiddelrespons.
 
Klik hier voor meer informatie.