15 oktober 2020

Resultaten inventarisatie AI in gezondheid en zorg bekend

KPMG heeft in opdracht van VWS, in de periode van juni – augustus 2020, 400 toepassingen geïdentificeerd die in de zorgpraktijk in pilot getest of in de praktijk gebruikt worden (scope van het onderzoek). Een nadere analyse via verdiepende vragenlijsten heeft inzicht gegeven in 111 AI-toepassingen (40% van de mensen heeft geantwoord). Met de inventarisatie is inzicht verkregen in welke AI-toepassingen momenteel in de zorg in Nederland gebruikt of getest worden en voor welke vraagstukken zij een oplossing bieden.

De belangrijkste bevindingen van KPMG zijn onder andere:
  • De medisch-specialistische sector is koploper (64%) wat betreft het aantal AI-toepassingen in de pilot-fase en verder. De meeste toepassingen richten zich op analyse van beelden (CT-scans, MRI-scans en fundusfoto’s). Sectoren waarin nog relatief weinig gebeurt zijn de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg;
  • AI-toepassingen worden het vaakst ingezet in de start van het zorgtraject (35%), voor diagnostiek. Als onderdeel van de behandeling komt minder vaak voor (6%);
  • De AI-toepassingen maken het vaakst gebruik van patroonherkenning (29%), gevolgd door beeldherkenning (24%) en natural language processing (NLP) (16%);
  • Naast het betrekken van patiënten wordt er in de fases van pilot en (pre)productie veel samengewerkt met andere partijen bij de ontwikkeling van AI-toepassingen, zoals tussen een kennisinstelling, technologiebedrijf of zorginstelling. Het delen van data en modellen onderling wordt als lastig ervaren, maar het samenwerken lijkt wel bevorderlijk voor het succes;
  • De meeste AI-toepassingen hebben als doel het verbeteren van de zorgkwaliteit (77%) of het verbeteren van de doelmatigheid van zorg (76%).
Lees hier meer.