12 december 2018

Revolutie gaande in medische diagnostiek

Op een radicale omwenteling in de markt kun je maar beter voorbereid zijn. U ziet de drastische veranderingen die geleidelijk geïncorporeerd worden in de medische diagnostiek. De snelle ontwikkeling van biotechnologie, big data, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, robotica en (bio)sensoren opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Negentig procent van het traditionele diagnostische handwerk zal vervangen worden door automatisering en robotisering. Het aantal aanbieders van medische diagnostiek zal teruglopen tot 5 à 10 regionale medisch diagnostische organisaties om voldoende schaalgrootte te hebben.

Nieuwe diagnostiek kan sleutel zijn tot betere en efficiëntere zorg!