6 december 2021

Revolutionaire rol biosensor in gezondheidszorg

De corona-antigeen sneltest heeft zich gemanifesteerd als een beproefd middel om verspreiding van COVID-19 in de hand te houden. Na de doorbraak van deze test, die in feite een biosensor is, voorspellen biomedische technici van de TU/e een revolutionaire rol voor biosensoren in de gezondheidszorg.

De groep Molecular Biosensing for Medical Diagnostics van de TU/e richt zich op onderzoek en ontwikkeling van biosensoren, ofwel het opsporen en detecteren van specifieke moleculen in biologisch materiaal. Door het aantonen van bepaalde eiwitten, enzymen of ander moleculen die in verband kunnen worden gebracht met een medische aandoening, bieden biosensoren toegang tot moleculaire informatie uit het lichaam.

Medische laboratoriumtests, die dus in feite biosensoren zijn, worden in het algemeen geassocieerd met geavanceerde technieken om ziekten op te sporen en het effect van behandeling te monitoren. Maar sinds de integratie van de corona-antigeentest in het dagelijks leven, hebben (zelf)tests het publieke domein bereikt. Daarmee is ook voor biosensoren een nieuwe rol weggelegd.

Naast innovatieve en verbeterde biosensoren om te helpen bij opsporing en detectie van virussen zoals COVID-19, voorspellen de Eindhovense onderzoekers ook andere maatschappelijk relevante biosensoren. Zij zien met name perspectief voor biosensoren als continue monitoren. Net zoals de biosensor die continu glucose meet, zou een biosensor kunnen worden gebruikt om bij patiënten met een hoog risico op bepaalde aandoeningen continu de concentratie van bijbehorende biomarkers in hun lichaam te controleren. Routine toepassing in de praktijk vereist echter nog wel verdere technologische ontwikkeling zoals miniaturisatie en robuustheid van de apparaten, maar de biomedische technici van de TU/e verwachten zeker dat biosensortoepassingen een grote impact gaan hebben in de gezondheidszorg.

 

Klik hier voor meer informatie.