4 juli 2014

RIVM scherpt darmkankertest aan

Voortaan krijgen minder mensen een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Ook de zogenoemde afkapwaarde, die bepaalt of iemand wordt doorverwezen, wordt verhoogd. Tot nu toe werden deelnemers met minimaal 88 nanogram bloed per milligram ontlasting doorverwezen; dat wordt minimaal 275 nanogram per milligram ontlasting.

Als er niet wordt ingegrepen, zouden er lange wachttijden voor intakes en onderzoeken ontstaan, schrijft het RIVM. Het instituut wijt het hoge deelname- en verwijspercentage aan de test die wordt gebruikt. Die zou gevoeliger meten dan werd verwacht. Bovendien zouden mensen van 75, die als eerste zijn uitgenodigd, sneller aan het onderzoek meedoen dan vijftigers en zestigers.

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ging in januari van start. Zo'n 875.000 mensen tussen 55 en 75 jaar krijgen een uitnodiging. Doel is om darmkanker eerder te ontdekken. In Nederland overlijden jaarlijks 5100 mensen aan de ziekte.