12 april 2022

RNA-analyse agressieve kankercellen basis voor precisie therapie

Een geavanceerde analysemethode om het tumor-RNA van alleen de agressieve kankercellen in kaart te brengen, biedt een basis voor betere en effectievere kankerbehandelingen.

Uitzaaiingen van kanker zijn vaak te wijten aan enkele cellen die zich agressiever gedragen dan andere cellen in een tumor. Onderzoekers van Erasmus MC en TU Delft werken samen aan een methode om in een biopt de agressieve kankercellen te traceren, te selecteren, af te scheiden en te sequensen. Om deze complexe en meervoudige analyse te realiseren, combineerde het onderzoeksteam verschillende technieken.

Met behulp van speciaal ontwikkelde software en geavanceerde beeldtechnieken worden onder een microscoop in een kankerbiopt de afzonderlijke cellen in beeld gebracht. Hierdoor is het mogelijk om cellen met afwijkend gedrag, de agressieve tumorcellen, te traceren. Omdat het kankerweefsel is behandeld met een optische indicator lichten de getraceerde cellen op. De oplichtende cellen worden vervolgens geselecteerd, afgescheiden en genetisch geprofileerd.

Op deze manier wordt specifiek het genetisch profiel van de agressieve kankercellen in kaart gebracht. Dit inzicht in genexpressie op celniveau biedt uitstekende aanknopingspunten voor de juiste therapie en het meeste effectieve middel om de tumor te behandelen.

Klik hier voor meer informatie