19 juli 2016

Samenwerking Amphia en SHL-groep: medische diagnostiek dicht bij huis

De samenwerking start als eerste in het Zorroo-gebouw van het eerstelijns zorgcentrum in Oosterhout en zorgt er voor dat de dienstverlening aan huisartsen en verloskundigen wordt verbeterd. Ook worden in de nieuwe situatie diagnostische onderzoeken zo veel als mogelijk dichtbij de verwijzer en patiënt samen op één plek aangeboden.

Astrid van der Put, Raad van Bestuur SHL-Groep: “De zorg toegankelijk houden staat voor ons centraal in onze manier van werken. Een goede inbedding van de diagnostiek in de zorgketen is efficiënt en zorgt voor een betaalbare gezondheidszorg.

Door het samen met Amphia te organiseren slaan we een brug tussen de eerstelijns zorg (huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten) en tweedelijnszorg (ziekenhuizen). In het diagnostisch centrum worden naast bloedafnames, functieonderzoeken en beeldvormende onderzoeken met beoordeling hiervan door specialisten uitgevoerd.”

Daan Kerklaan, directeur van Zorroo: “Ik ben trots en verheugd dat deze samenwerking voor het eerst gestalte krijgt in ons nieuwe centrum in Oosterhout op een centrale plek in de regio. Het aanbieden van laagdrempelige zorgvoorzieningen dichtbij de patiënt is precies wat wij als Zorroo met deze locatie en in de regio nastreven.”

Ook voor patiënten van Amphia biedt de samenwerking voordelen. Het ziekenhuis wil de zorg voor patiënten zodanig inrichten en organiseren, dat rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van patiënten en hun verwijzers. Daarvoor zoekt zij de samenwerking met verschillende organisaties, zo ook met SHL-Groep. Voor patiënten in de regio is dit merkbaar doordat Amphia-patiënten ook op SHL-prikposten terecht kunnen en andersom. Zo wordt aan patiënten optimale zorg dicht bij huis geleverd.  Patiënten kunnen in het vervolg in de wijk naar een prikpost, naar het diagnostisch centrum in Oosterhout of indien nodig naar Amphia. Ook verzorgt SHL-Groep dagelijks huisbezoeken namens Amphia aan patiënten die niet naar een bloedafnamelocatie kunnen komen. 

“Sinds de eerste ideeën van Amphia voor de bouw  van een kernziekenhuis, hebben de radiologen plannen ontwikkeld om de eerstelijns diagnostiek buiten het ziekenhuis te organiseren en tegelijkertijd de tweede lijn te blijven bedienen”, vult Douwe Vos, radioloog Amphia aan: “Goed bereikbaar, efficiënt, met kwalitatief hoogstaande diagnostiek waarvan onderzoek en uitslag te allen tijde beschikbaar zijn voor de huisarts en de medisch specialist. De samenwerking tussen SHL en Amphia is essentieel om dit te kunnen realiseren.”