5 december 2019

Samenwerking Menzis en Medlon in laboratoriumdiagnostiek in Twente

Volgens Menzis verandert de wereld van de laboratoriumdiagnostiek door technologische ontwikkelingen en andere behoeften van klanten en zorgaanbieders, is er een overschot aan laboratoria en kan bloedafname efficiënter worden georganiseerd.

Menzis zet daarom in op concentratie waar schaalvoordeel mogelijk is, en spreiding waar toegankelijkheid nodig is. De zorgverzekeraar is in andere regio’s in gesprek met diagnostiekaanbieders.
Menzis en Medlon werken nu aan een regionaal diagnostisch platform, met een gedeelde infrastructuur en soepelere data-uitwisseling tussen labs en zorgaanbieders.

Klik hier voor meer informatie