5 oktober 2017

Samenwerking ZonMw en farmaceutische bedrijven voor goed gebruik geneesmiddelen

Deze onderzoeken richten zich op het verkrijgen van inzichten om te komen tot uniforme protocollen en transparante informatievoorziening voor patiënten en zorgverleners bij het op de juiste wijze toedienen van specialistische geneesmiddelen. Beide projecten zijn onlangs van start gegaan. 

De samenwerking tussen het GGG-programma en de drie farmaceutische bedrijven komt voort uit de doelstelling van het GGG-programma om gesignaleerde lacunes in het onderzoek naar het goed gebruik van geneesmiddelen te dichten, die binnen het huidige systeem niet worden opgepakt.

Het GGG-programma en de farmaceutische samenwerkingspartners constateerden gezamenlijk dat er verbetering mogelijk is in het adequaat gebruik van specialistische geneesmiddelen, die sinds 2012 onder de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen zijn gekomen. Deze geneesmiddelen worden uitsluitend door een medisch specialist voorgeschreven en vanuit het ziekenhuisbudget bekostigd. De toediening van deze geneesmiddelen vindt zowel in het ziekenhuis als thuis plaats en vraagt om uniforme protocollen en transparante informatievoorziening richting patiënten en zorgverleners over het juiste gebruik van deze geneesmiddelen.

De gezamenlijke financiering van de twee onderzoeksprojecten biedt de mogelijkheid om de eerste inventariserende stappen te zetten op het gebied van deze geneesmiddelen bij patiënten met kanker of met reumatische aandoeningen. De twee onderzoeksprojecten richten zich op het verkrijgen van inzichten over het optimaliseren van de behandeling en het gebruik van specialistische geneesmiddelen.
 
Klik hier voor meer informatie.