12 december 2018

Santeon-verbetercyclus levert tijdwinst op voor CVA-patiënten

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen samen aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met een beroerte ofwel cardiovasculair accident (CVA). CT-scans worden nu sneller gemaakt en alle onderzoeken worden beter op elkaar afgestemd. Zo wordt sneller vastgesteld dat het inderdaad om een beroerte gaat en kan een bloedverdunner worden toegediend om het stolsel dat het herseninfarct veroorzaakt heeft op te lossen. Een snellere start van de behandeling vermindert de kans op blijvend letsel.

Complicaties tijdens een ziekenhuisopname, zoals een infectie of delier, vertragen het herstel van een patiënt. Uit analyse van de verzamelde data blijkt dat minder dan 13 procent van de CVA patiënten in Santeon ziekenhuizen een infectie krijg en minder dan 7 procent een delier. Landelijke cijfers over deze indicatoren zijn niet bekend. De Santeon ziekenhuizen blijven deze resultaten echter monitoren en daar waar mogelijk verbeteringen doorvoeren om de complicaties nog verder terug te dringen.

Voor het hele rapport: klik hier.