21 januari 2020

Save the date; extra ledenbijeenkomst over de NEN/Normcommissie IVD op 12 maart a.s.

Zoals u weet is Diagned sinds vorige jaar weer aangesloten bij de NEN en proberen wij de belangen van de leden daarbij zo goed mogelijk te behartigen. Tijdens de ledenvergadering in december 2019 is een overzicht [klik hier voor de Powerpoint presentatie] gepresenteerd van de IVD normen die op dit moment in ISO en CEN verband worden behandeld. Op 12 maart zal Saliha Lalout aanwezig zijn om namens de NEN een nadere toelichting te geven over de exacte status van deze normen en de voor de IVD-bedrijven relevante aspecten daarvan. Deze bijeenkomst is dus vooral bedoeld voor medewerkers binnen de bedrijven die met normen in aanraking komen. Zij kunnen alle vragen stellen waar zij mee rond lopen.
 
Geef deze datum daarom alvast door aan de mensen binnen uw organisatie die daarin geïnteresseerd zijn en laat hen donderdag 12 maart tussen 14.00 en 16.00 uur reserveren in hun agenda. De bijeenkomst vindt plaats bij Diagned in Den Haag. De officiële uitnodiging en het aanmeldformulier wordt binnenkort verzonden.