12 november 2015

Schippers schuift met geld van tweede naar eerste lijn

Dat is een resultaat van de uitkomsten van de Substitutiemonitor die eind augustus uitkwam en waaruit bleek dat het met de substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn iets sneller ging dan verwacht. De bedoeling was dat er voor 45,3 miljoen euro zou worden geschoven naar de eerste lijn, maar dat werd 61,2 miljoen.

De Substitutiemonitor van KPMG Plexus is gebaseerd op prognoses die door een groot deel van de zorgverzekeraars worden aangeleverd. De prognoses worden gemaakt over gecontracteerde afspraken over het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Niet wordt bijgehouden of die afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft Schippers dat ze wil dat dit voortaan wel in beeld wordt gebracht.