14 november 2014

Schriftelijke vragen over diagnostiek in kader begroting VWS

Het is de gewoonte dat de leden van de tweede kamer ter voorbereiding van de discussie over de begroting van VWS schriftelijk alvast vragen stellen, die dan ook voor de mondelinge behandeling worden beantwoord. Drie van de 593 vragen betroffen direct laboratoriumdiagnostiek. Vraag 23 ging over POCT, en twee vragen (375 en 524) betroffen eerstelijns diagnostiek.

Het document is trouwens ook in meer opzichten interessant, omdat het ook een inzicht geeft in het beleid van de minister over tweede- en eerstelijnszorg, over zorgverzekeraars, tegengaan verspilling en onnodig beroep op zorg (en doorverwijzing tweede lijn) etc.

Klik hier voor het (uitvoerige) document.