25 september 2014

Screenen voor bloeddonatie loont

Voor het onderzoek vergeleken ze bijna 4,5 miljoen donaties van nieuwe en bestaande bloeddonors in de afgelopen vijf jaar. Ze keken specifiek naar het optreden van acute hiv, hepatitis B en hepatitis C infecties in het bloed. Het aantal acute hepatitis B infecties bleek tien keer zo hoog te zijn bij nieuwe bloeddonors dan bij bekende donors. Hiv en hepatitis C bleken bij beide groepen weinig voor te komen.

Nederland is een van de weinige landen in Europa waar gewerkt wordt met predonatiescreening. Hierbij wordt bij nieuwe donateurs eerst een testbuisje bloed afgenomen. Dit gebeurt om te voorkomen dat bloedoverdraagbare infectieziekten die zich bevinden in de zogeheten window fase (periode tussen het oplopen van de infectie en het kunnen aantonen van de infectie) in bloed of bloedproducten terecht komen.

Het Sanquin-onderzoek wordt ook internationaal opgepikt. Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) wil een onderzoek starten om te kijken of predonatiescreening op Europees niveau moet worden ingevoerd.