19 februari 2020

SDO-NL: efficiënte en effectieve inzet ICT in de zorg door betere toepassing van standaarden

Het hoofddoel van deze coalitie is het helpen creëren van een omgeving, waarin het standaardisatiedebat voor Nederland structureel en efficiënt gevoerd kan worden. Daarbij worden de zogenaamde gaps ingevuld en de overlaps vermeden. Deze bestuurlijke samenwerking profileert zich als SDO-NL: Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de zorg. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.
 
Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus en in veel sectoren standaardisatie nodig. Het is dan ook logisch en onvermijdelijk dat in Nederland verschillende standaardisatieorganisaties actief zijn.
 
De deelnemende organisaties zijn: GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM, SNOMED NRC, Vektis en Z-Index.
 
Klik hier voor meer informatie en hier voor de website van SDO-NL.