21 januari 2022

Slimme pleister voor monitoring vitale functies


Door met een zogeheten ‘slimme pleister’ bij patiënten continu hartslag, ademfrequentie en lichaamstemperatuur te meten, worden zij op afstand in de gaten gehouden. Het maakt tijdrovende en arbeidsintensieve handmatige metingen overbodig waardoor andere zorgtaken meer aandacht krijgen.

Een slimme pleister is niet zozeer een pleister, maar eerder een soort blokje. Het bevat een draadloos meetapparaat met sensoren dat op de borst van een patiënt wordt geplakt. De sensoren meten elke twee minuten de hartslag, ademfrequentie en okseltemperatuur. Hierdoor wordt een verslechterde toestand meteen opgemerkt en kan adequaat worden gehandeld wat weer leidt tot betere gezondheidsuitkomsten.

Tijdens de coronapandemie nam in ziekenhuizen de inzet van de slimme pleister snel toe. Soms worden de monitoring data zelfs rechtstreeks ingevoerd in het elektronisch patiëntendossier, waardoor de registratielast vermindert. Ook vinden pilots plaats met gebruik van slimme pleisters bij mensen thuis gekoppeld aan monitoring in het ziekenhuis. Momenteel loopt er wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen en resultaten van de inzet van de slimme pleister.

Klik hier voor meer informatie.