25 februari 2021

Sluis voor medische technologie lijkt voorlopig van de baan

Het onderzoek is verricht door Berenschot; Diagned is ook geïnterviewd.
 
De sluis is een concept dat we kennen uit de geneesmiddelensector en dient om betaalbaarheid te verbeteren. Het is een soort ‘wachtkamer’ voor duurdere geneesmiddelen, die niet automatisch het verzekerde pakket in stromen maar eerst beoordeeld moeten worden, vaak gevolgd door een prijsonderhandeling en eventueel het opstellen van afspraken voor gepast gebruik.
 
Uit het onderzoek blijkt dat er geen meerwaarde lijkt te zijn voor deze maatregel in de medische technologie maar levert deze vooral belemmeringen in de markt op. Er zijn prijsonderhandelingen mogelijk, er is weinig marktfalen is en octrooien spelen een minder grote rol dan bij geneesmiddelen. Juist door de open instroom in het pakket vindt veel innovatie plaats, met alle bijkomende voordelen. Het rapport biedt andere inzichten voor de beheersing van de kosten van medische technologie.
 
Eind dit jaar wil de Minister starten met een pilot voor een horizonscan voor medische technologie, om een beeld te krijgen van de (potentiële) impact van nieuwe technologie vanuit maatschappelijk en budgettair perspectief.
 
Klik hier voor het rapport en hier voor de brief van Van Ark.