14 november 2014

Sneldiagnostiek prostaatkanker in Leiden

Het systeem in Leiden betekent dat de huisarts die vermoedt dat zijn patiënt prostaatkanker heeft deze patiënt kan aanmelden, waarna deze -  via Zorgdomein of telefonisch -  informatie krijgt over de voorbereiding van de patiënt bijvoorbeeld over het gebruik van antibiotica en antistolling. De patiënt zelf kan op de website sneldiagnose van het LUMC lezen, hoe één en ander georganiseerd is.

Elke patiënt kan binnen drie dagen terecht en krijgt binnen drie dagen de uitslag van een eventueel biopt. Dat is een grote vooruitgang: voorheen duurde het 10 dagen voordat een uroloog de patiënt zag en vervolgens 2-3 weken voordat de uitslag van een biopt beschikbaar was. Die tijd kon de patiënt gebruiken om af te wegen of hij wel diagnostiek/behandeling wil.

In Leiden is men niet bang dat sneldiagnostiek tot overdiagnostiek leidt. De huisarts weegt af of een afwijkende PSA-waarde of een bevinding bij rectaal toucher verwijzing noodzakelijk maakt. Komt de patiënt voor sneldiagnose naar de polikliniek, dan bespreken de urologen eerst met hem of de verdenking voldoende aanleiding geeft voor het nemen van prostaatbiopten.

De afgelopen maanden doorliep de sneldiagnose een interne validatie over de doorlooptijden. Een patiënttevredenheidsonderzoek zit in de planning. Het project kwam tot stand in samenwerking met de organisatie Alpe d’HuZes.