17 mei 2023

Snellere diagnose hartinfarct door extra bloedbepaling

Vergelijking van een bloedtest direct na opname met een nieuwe bloedtest na een uur biedt snel zekerheid voor patiënten die met pijn op de borst op de Spoedeisende Hulp belanden.

Niet alle hartinfarcten zijn direct op een ECG zichtbaar. Soms lijkt er niets aan de hand op het hartfilmpje en moet bloedonderzoek aantonen of er al dan niet sprake is van een hartinfarct. Dat neemt enkele uren in beslag. Vier ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant, verenigd in Nederlands Hart Netwerk (HNN), hebben gezamenlijk een versneld protocol geïntroduceerd.

Bij patiënten wordt direct bij binnenkomst bloed afgenomen en een uur later nogmaals. Als blijkt dat bepaalde bloedwaardes in dat ene uur niet zijn gestegen, is duidelijk dat er geen sprake is van een hartinfarct. De patiënt kan snel veilig naar huis. Als waardes wel zijn gestegen, wordt twee uur later nog een keer bloed afgenomen om definitief vast te stellen of er wel of niet sprake is van een hartinfarct.

Onderzoek heeft aangetoond dat met de introductie van het nieuwe protocol patiënten zonder hartinfarct sneller worden opgespoord en eerder naar huis kunnen. Dat is prettig voor de patiënt en zorgt ook voor betere doorstroming in het ziekenhuis.

Klik hier voor meer informatie