22 december 2017

Speekseltest in het verkeer slaat niet aan op methylfenidaat, maar wel op dexamfetamine

De KNMP heeft onlangs de informatie op Apotheek.nl hierop aangepast.

De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) meldde eerder in een Kamerbrief dat er een kleine kans is dat patiënten in een politiefuik terechtkomen. Het is echter onduidelijk in hoeverre patiënten verzekerd zijn, indien zij betrokken zijn bij een ongeluk. De aanpassing van de Wegenverkeerswet, waarbij de speekseltest wordt ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer te detecteren, gaat in tegen het verkeerdeelnameadvies van de KNMP en treft honderdduizenden patiënten.’

Klik hier voor meer informatie.