21 januari 2022

Stabiele glucosespiegel dankzij slimme insulinepomp


Een sensor meet continu iemands glucosespiegel en verstuurt de informatie via een beveiligde bluetoothverbinding naar de slimme insulinepomp. Via een canule wordt de insuline toegediend. De hoeveelheid die de patiënt nodig heeft, wordt continu gemonitord en aangepast.

Goede instelling van de suikerspiegel door continue meting en toediening van de juiste dosis insuline is cruciaal voor mensen met diabetes type 1. Dit heeft een grote impact op hun dagelijks leven. De steeds betere insulinepomptherapieën maken ‘leven met diabetes’ gemakkelijker. Het nieuwe intelligente zelfsturende systeem meet continu het glucosegehalte en zorgt ervoor dat er voldoende insuline in het lichaam blijft. De slimme insulinepomp houdt alles bij en anticipeert voortdurend op de insulinebehoefte door de toediening aan te passen en daarmee afwijkende glucosewaarden meteen te corrigeren. Dit voorkomt sterke dalingen van de bloedglucosespiegel, oftewel hypo’s.

Onder toezicht van hun behandelaars beproeven patiënten het gebruik van de nieuwste en ultramoderne insulinepomptherapie. De reacties zijn lovend. Gebruikers ervaren het niet continu hoeven nadenken over de glucosespiegel als een enorme verbetering van kwaliteit van leven.

Klik hier voor meer informatie