9 november 2017

Standpunt MedTech Europe over HTA

toekomstbestendige toepassing van HTA voor de medische hulpmiddelensector zijn opgenomen.
Een aantal punten worden benadrukt:
  • Bij de toepassing van HTA moet niet alleen worden gedacht aan financiële duurzaamheid op korte termijn maar ook aan tijdige toegang tot innovaties.
  • HTA moet onderdeel vormen van een toegangsmodel dat is gebaseerd op (meer)waarde dat goed moet functioneren.
  • Geen extra wetgeving op dit punt, maar besluitvorming over HTA op lokaal (decentraal/nationaal) niveau, op vrijwillige basis door partijen (lidstaten) die op een bepaald onderwerp willen samenwerken en waarbij de Europese Commissie coordineert en ondersteunt.
  • Waarbij prioriteiten worden gesteld en voorspelbare en duidelijke criteria worden vastgelegd voor opname van medische technologie in gezondheidssystemen
  • De HTA-instanties van de lidstaten moeten technisch en wetenschappelijk goed zijn geoutilleerd, met passende procedures en methoden.
  • Relevante belanghebbenden moeten betrokken worden door middel van een open en transparante dialoog doorheen het gehele proces.
  • Het is heel belangrijk dat de eisen aan methode, noodzakelijke data en uitkomstmaten worden aangepast aan de diverse soorten medische technologie (denk aan implantaten, IVD’s, radiotherapie, ICT etc.). Dit betekent toepassing op maat.
Klik hier voor het volledige standpunt van MedTech Europe.