18 juni 2013

Strategische agenda Minister VWS

Hierin staat het programma voor deze kabinetsperiode op het terrein van VWS. 

In deze agenda worden de visie en grote lijnen geschetst van de maatregelen, die de bewindslieden in de komende kabinetsperiode zullen nemen. Op 14 februari is een overleg met de Tweede Kamer hierover gepland.