20 augustus 2013

Symposium Diagnostiek van de toekomst

Om deze samenwerking te vieren wordt op 10 oktober a.s. (14.30 - 19.00 uur) in het UMC Utrecht een symposium met als thema ‘Diagnostiek van de toekomst’. Deze middag worden diagnostische innovaties, die nu en in de nabije toekomst hun weg naar de eerste lijn vinden, gedeeld. Het programma begint met een inleiding waarbij Prof. dr. Roel Coutinho, voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding, spreekt over Q-koorts epidemie in Nederland. Vervolgens staan in de eerste sessie recente ontwikkelingen op het gebied van de microbiologische diagnostiek centraal. In de tweede sessie wordt ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek in de eerste lijn, zoals verwoord in de NHG/LHV Toekomstvisie huisartsgeneeskunde.