19 augustus 2015

Tachtig procent diabetici in eerste lijn behandeld

Dit blijkt uit de Factsheet Diabetes die Vektis heeft gepubliceerd. In een reactie laat Zorgverzekeraars Nederland weten dat deze cijfers goed aansluiten bij het streven naar meer zorg dicht bij huis en daarmee aan een verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de huisarts. “Dat is prettiger voor de patiënt en bespaart bovendien kosten”, aldus ZN. “Daarnaast levert de nieuwe informatie van Vektis een bijdrage aan transparantie van de zorgkosten.”
 
Uit de factsheet blijkt ook dat er per gemeente verschillen zijn in de verdeling van diabetespatiënten over de eerste- en tweedelijnszorg. “Als er in een bepaald gebied bijvoorbeeld veel mensen gebruikmaken van zorg in het ziekenhuis is daar misschien ruimte voor substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg”, zegt Martien Bouwmans, beleidsadviseur Zorg bij ZN. “De gegevens uit de factsheet helpt zorgverzekeraars om beter op maat zorg in te kopen. Zorgverleners kunnen zich bovendien vergelijken met zorgverleners in andere gebieden. Dat gaat op termijn nog beter want ZN werkt samen met Vektis aan nog meer verdiepende informatie voor zorgverleners.”