21 juni 2017

Terugblik ALV

Diagned Ledenenquête 2017
Tijdens de ledenbijeenkomst is al kort ingegaan op de resultaten van de ledenenquete. De respons was groot. De leden die de enquete nog niet hebben ingevuld, zullen nog worden benaderd met het verzoek dat alsnog te doen om zo het beeld compleet te krijgen. Na completering van de gegevens zal de informatie worden geanalyseerd en samengevat. Wij komen erop terug.

MedTech Week begonnen
Deze week staat in het teken van Medische Technologie. MedTech Europe  start een campagne om het belang van medische technologie – waaronder IVD – meer onder de aandacht te brengen en doet dat deze week op zeer veel verschillende wijzen door heel Europa.

Klik hier voor meer informatie. 

Er is ook een video beschikbaar over de Medtech Week: klik hier.