31 mei 2013

Terugblik Ledenbijeenkomst

 

Maurice Verdaasdonk, voorzitter van het bestuur van Diagned, gaf allereerst een overzicht van de activiteiten van Diagned gedurende de eerste maanden van dit jaar. Zijn presentatie staat op het Ledendeel van de website. Hij benadrukte dat er veel gebeurd, al is dat wellicht niet voor alle leden even duidelijk. Zo zijn er veel contacten met allerlei partijen in het veld en bij de overheid over diverse onderwerpen die de leden van Diagned raken. Het is een spannende tijd, met name ook vanwege de impact die de brief van de Minister van 11 maart 2013 aan de Tweede Kamer over eerstelijnsdiagnostiek (ELD). In de E-zine nr. 5 hebben we reeds een uitgebreide samenvatting van deze brief gegeven (klik hier). Er waren twee sprekers uitgenodigd om hun visie op de ontwikkelingen in de eerstelijnsdiagnostiek en in de tweede lijn te geven. De presentatie van Jules Keyzer (Diagnostiek voor U) en de presentatie van Jeroen van Suijlen (Gelre ziekenhuizen) vindt u ook op het Ledendeel van Diagned (onder Leden / Ledenvergaderingen / 22 maart 2013).
 
Beide sprekers benadrukten in de discussie dat er onmiskenbaar veranderingen gaan aankomen. De tendens zal gericht zijn op samenwerking tussen eerste en tweede lijn, waarbij zeker niet is uit te sluiten dat er grote diagnostische centra zullen komen die zowel de eerste als de tweede lijn bedienen, en in ziekenhuizen bijv. alleen maar specifieke spoeddiagnostiek zal worden gedaan. Er werd benadrukt dat er dan wel reële prijzen en tarieven moeten zijn en de situatie moet worden voorkomen dat laboratoriumdiagnostiek waar weinig op wordt verdiend of zelfs geld bij moet, wordt vermeden en uiteindelijk door uitsluitend ziekenhuizen moeten worden gedaan. Zoals Jeroen van Suijlen het uitdrukte: eigenlijk zou het onderscheid tussen eerste en tweede lijn moeten verdwijnen, want we zijn als laboratoria gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. 
Ook kwam het probleem aan de orde op welke wijze innovatieve testen nog in het systeem kunnen komen. De nieuwe tarievenlijst, die per 1 januari geldt, bevat een groot aantal testen. De keuze is grotendeels gebaseerd op richtlijnen, zoals die van de NHG. Hoe kunnen nieuwe testen daar dan op komen? Jules Keyzer meldde dat eventueel via de OVP-lijst kan worden vergoed; er zullen dan afspraken moeten worden gemaakt met de zorgverzekeraars. Jeroen van Suijlen benadrukte dat alles wat nieuw is, wel wordt beoordeeld op toegevoegde waarde.

Het goede nieuws is dat er niet alleen oog is voor efficiency en kostenbesparing. In de contracteerbeleid van zorgverzekeraars  is er gelukkig ook steeds meer oog voor kwaliteit. 
Veranderingen in de zorg worden nogal eens tegengehouden door perverse prikkels. Deze zitten in het systeem, maar zijn wel langzamerhand aan het verdwijnen. De verandering van positie en beloning van medisch specialisten, de “ontschotting” binnen ziekenhuizen en de DOT-systematiek dragen daaraan bij.