16 april 2014

Terugblik Ledenbijeenkomst 2014

Tijdens de laatste ledenbijeenkomst op 28 maart jl. zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: de heren Frank Spijkers (Becton Dickinson) en Piet Schilder (Elitech) door de ALV benoemd als lid van het bestuur. Het bestuur is daarmee weer versterkt met twee leden die ieder vanuit een eigen invalshoek een bijdrage zullen leveren aan Diagned.  Het inhoudelijke gedeelte werd ingevuld door gastspreker Paul van den Broek, die sprak over actuele cijfers, ontwikkelingen en trends in de zorgmarkt onder de titel: What’s going on? De presentatie is te vinden op de Diagned website onder ledenbijeenkomst op het besloten gedeelte. Daar vindt u ook het verslag van deze ledenbijeenkomst.