14 juni 2023

Test voorspelt beste behandeling hersentumor

Een test op verschillende cellen in een stukje tumorweefsel toont aan of een tumorcel reageert op een chemobehandeling. Hierdoor kan op voorhand worden bepaald welke chemotherapie voor welke patiënt werkzaam is.

Naast chirurgische verwijdering zijn een combinatie van bestraling en chemotherapie gangbare behandelmethoden bij een hersentumor. Door het groot aantal verschillende celtypes in hersentumoren, die allemaal anders reageren op een chemomiddel, is het vinden van de juiste chemokuur lastig. Daardoor komt bij veel patiënten de tumor helaas terug. Onderzoekers van de KU Leuven ontwikkelden een test voor een persoonlijke behandeling.

De test is gebaseerd op een biopsie en het testen van chemomedicatie op de verschillende tumorcellen die daarin aanwezig zijn. Hierbij worden in het lab verschillende behandelopties onderzocht en beoordeeld welke middel werkt op alle aanwezige celtypen in het biopt. Op deze manier kan de best werkzame behandeling voor de individuele patiënt worden voorspeld.

Het feit dat rekening wordt gehouden met de heterogeniteit van de hersentumor, maakt deze aanpak uniek. Wel erkennen de onderzoekers dat het een dure en specialistische test is die voorlopig niet routinematig kan worden toegepast. Daarom opperen ze het idee van een centrale testhub waar het onderzoek wordt uitgevoerd waarna op basis van de resultaten een behandeladvies kan worden doorgegeven.

Klik hier voor meer informatie