12 april 2022

Test voorspelt noodzaak chemo bij triple-negatieve borstkanker

Het risico op uitzaaiingen, en daarmee de noodzaak voor chemotherapie, kan worden voorspeld door te kijken naar de hoeveelheid afweercellen rond de tumor.

Triple negatieve borstkanker is een agressieve vorm van borstkanker die vaak bij jonge vrouwen (< 45 jaar) voorkomt. Om het risico op uitzaaiing te verkleinen, worden bijna alle patiënten behandeld met chemotherapie, óók als de lymfeklieren in de oksel schoon zijn. Omdat bij chemotherapie ook gezonde cellen worden aangevallen, gaat de behandeling altijd gepaard met, vaak nare, bijwerkingen.

Om te voorspellen of chemotherapie echt nodig is, zijn voor andere vormen van borstkanker zogeheten genexpressietests ontwikkeld, zoals de MammaPrint of Oncotype DX. Bij triple-negatieve borstkanker werken die echter niet. Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut ontdekten dat in dit geval de hoeveelheid afweercellen rond de tumor, de zogeheten tumor-infiltrerende lymfocyten (TIL), wel een voorspellende waarde heeft.

Deze ontdekking werd verder onderzocht in een retrospectieve studie. Hieruit bleek dat bij vrouwen met een TIL-percentage van 75% en hoger de kans op uitzaaiingen ongeveer twee procent is. Bij zo’n laag risico heeft chemotherapie vrijwel geen toegevoegde waarde. Bij een TIL-percentage van 30% of minder lijkt chemotherapie wel zinvol om het risico op uitzaaiingen te verkleinen. De onderzoekers benadrukken dat verdere klinische studies nodig zijn om de voorspellende waarde van de TIL-test te bevestigen.

Klik hier voor meer informatie