19 februari 2020

Testen maakt behandeling op maat mogelijk in de oncologie

De ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Met de komst van orale geneesmiddelen kunnen patiënten thuis behandeld worden. Bij orale toediening zijn er echter grotere verschillen in geneesmiddelconcentraties tussen patiënten dan bij intraveneuze toediening. Deze variabiliteit vergroot het risico op onder- en overdoseren. Met kennis van de farmacologie – de wisselwerking tussen geneesmiddelen en fysiologische processen –  kan de medicamenteuze behandeling worden verbeterd en kan de veiligheid worden vergroot.
 
In het proefschrift wordt beschreven hoe oncologische geneesmiddelen kunnen worden gemeten in lichaamsmateriaal, hoe de therapeutische behandeling ka worden geoptimaliseerd door geneesmiddelspiegels te bepalen en kan worden bereikt met microdoseren.
 
De behandeling van patiënten die orale oncolytica gebruiken zou kunnen worden verbeterd door implementatie van TDM: de klinische praktijk waarbij geneesmiddelconcentraties worden bepaald in lichaamsmateriaal en op basis van deze concentraties een dosisadvies wordt verstrekt.
 
Klik hier voor meer informatie.