14 juni 2023

Thuismonitoring hartfalen

Door patiënten met chronisch hartfalen thuis te monitoren, halveert het aantal ziekenhuisopnamen. Ook kan bij afwijkende waarden meteen worden ingegrepen.

Ieder jaar krijgen bijna 40.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen en jaarlijks belanden ruim 30.000 hartfalenpatiënten in het ziekenhuis. Dat legt een groot beslag op de zorg. Daarnaast vormen de noodzakelijke ziekenhuiscontroles een last voor patiënt en zorg. Daarom startte Erasmus MC een onderzoek naar ‘monitoring hartfalen op afstand’.

In de studie kregen 348 hartfalenpatiënten uit 25 centra in Nederland een sensor geplaatst in de longslagader en ze kregen een kussen met meetapparatuur voor thuisgebruik. Als de patiënt op het kussen ligt, wordt de longdruk gemeten en die is indicatief voor de pompcapaciteit van het hart. De meetgegevens worden via een beveiligde internetverbinding naar de cardioloog in het ziekenhuis gestuurd.

Met deze monitoring op afstand kan de cardioloog eerder ingrijpen en een eventuele ziekenhuisopname voorkomen, zo blijkt uit de studie. Het aantal ziekenhuisopnames halveerde. Ook bleek dat bij tijdig ingrijpen vochtophoping, met klachten als vermoeidheid en kortademigheid, werd voorkomen. De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in The Lancet.

Klik hier voor meer informatie