6 december 2021

Troponine POCT leidt tot snellere diagnose en minder stress

Met een troponine point-of-care test (POCT) kan met een simpele vingerprik worden vastgesteld of er sprake is van een levensbedreigend acuut coronair syndroom (ACS). Na acht minuten is de uitslag bekend en kan direct worden bepaald of de patiënt veilig thuis kan blijven of met spoed naar het ziekenhuis gebracht moet worden.

Dagelijks melden zich in Nederland meer dan 2.500 patiënten met pijn op de borst bij de huisarts. Om geen ernstige diagnose te missen, worden de meesten met spoed doorverwezen naar de Eerste Hart Hulp (EHH) of spoedeisende hulp (SEH). In de praktijk blijkt echter dat bij slechts ongeveer 15% van de doorverwezen patiënten er sprake is van een hartinfarct (ACS). De overige 85% mogen na intensieve controle weer naar huis, maar ervaren wel de stress van opname en onderzoek. In een recent gestarte studie wordt onderzocht hoe het gebruikt van de troponine POCT zou kunnen bijdragen om patiënten met pijn op de borst selectiever door te verwijzen.

De HEART-score (History, ECG, Age, Risk factors zoals roken of overgewicht en Troponine) is een reguliere testmethode die hulpverleners gebruiken om patiënten met hoog en laag risico te onderscheiden. Het troponinegehalte wordt daarbij standaard bepaald door gespecialiseerd personeel met een test in het laboratorium. In de studie wordt deze troponine laboratoriumtest vergeleken met de troponine POCT, die hulpverleners zelf en terplekke kunnen uitvoeren.

Het is al gebleken dat de kwaliteit van de POCT vergelijkbaar is met de laboratoriumtest. En de verwachting is dat met de inzet van de POCT het aantal onnodige verwijzingen naar spoedeisende hulp met minimaal 10% kan worden gereduceerd. Prettiger voor de patiënt en het scheelt enorm in zorgkosten.

 

Klik hier voor meer informatie.