2 december 2014

Tweede werkconferentie insulinepomptherapie succesvol

Dit ging dit keer iets minder makkelijk dan bij de eerste bijeenkomst, maar desondanks zijn wederom belangrijke vorderingen gemaakt. Goed nieuws is dat het Zorginstituut inmiddels heeft bevestigd dat de besluitvorming over de eventuele overheveling van de vergoeding van insulinepompen van hulpmiddelenzorg naar geneeskundige zorg niet voor 1 januari 2017 zal plaatsvinden. Dit betekent dat de komende periode nader gebruikt kan worden om voorstellen uit te werken voor de meest passende vorm van financiering voor insulinepomptherapie.