2 december 2014

Type-1-diabetes onder controle, toch hoge sterfte

Dat ook voor type-1-diabeten de kans om voortijdig te overlijden groter is in vergelijking met de gewone bevolking, is bekend. Of dit nog steeds geldt bij goede glykemische controle was onbekend. Dit blijkt uit onderzoek van Marcus Lind e.a. de onderzoekers gebruikten Zweedse diabetesregisters om alle type-1-diabeten te vergelijken met de algemene bevolking. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van de studie was 36 jaar. De studieperiode liep van 1998 tot 2012. De gemiddelde follow-up was acht jaar. De patiënten werden aan de hand van hun gemiddelde HbA1c in groepen ingedeeld.

Van de diabeten overleed in die periode 8 %, tegenover 3 % van de controlegroep. Na correctie voor verstorende factoren bleek de kans om tijdens follow-up te overlijden bij diabeten met goede glykemische controle (HbA1c  <7%) ruim twee keer hoger dan in de controlegroep. Voor cardiovasculaire sterfte was dat bijna drie keer zo hoog. Hoe hoger de gemiddelde HbA1c, hoe hoger de kans op overlijden, tot wel tien keer zo hoog (HbA1c >9,7%).

De auteurs schrijven dat bij patiënten met type-1-diabetes obesitas, hypertensie en hypercholesterolemie niet vaker voorkomen dan in de gemiddelde bevolking. De hogere cardiovasculaire sterfte is daarom niet goed te verklaren.