16 juli 2013

Uitwisseling van laboratoriumgegevens

Van een afwijkende nierwaarde is sprake bij een MDRD-waarde lager dan 50. Daarnaast blijft de apotheker bevoegd om alle laboratoriumgegevens op te vragen die nodig zijn om de farmaceutische zorg te optimaliseren. 

Een apotheker is op grond van de Geneesmiddelenwet bevoegd alle laboratoriumgegevens die noodzakelijk zijn bij de terhandstelling van een geneesmiddel op te vragen, te raadplegen en te bewaren. Te denken valt aan bijvoorbeeld nierfunctie, natrium, kalium, PT-INR, farmacogenetische parameters en spiegels van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte. Wel moet de patiënt daarvoor toestemming geven. 

Per 1 augustus moeten beroepsbeoefenaren (artsen, maar ook andere zorgverleners die geneesmiddelen mogen voorschrijven) actief een afwijkende nierfunctie (MDRD/e-GFR) aan de betrokken apotheker doorgeven. Van een afwijkende nierwaarde is sprake bij een MDRD-waarde lager dan 50. Om redenen van ICT-ondersteuning en nauwkeurige implementatie zullen de overige laboratoriumwaarden vooralsnog door de voorschrijver niet actief worden doorgegeven.