7 juli 2017

Umc's willen fors meer samen inkopen

Momenteel kopen de umc’s 3 procent van de 2 miljard euro die jaarlijks wordt ingekocht (exclusief geneesmiddelen) samen in. Zij stellen zich als doel om dit over drie jaar naar 30 procent te brengen. Om dit mogelijk te maken zijn de acht umc's lid geworden van de Duitse inkooporganisatie GDEKK en zijn er diverse pilots met gezamenlijke inkoop gedraaid.

Als volgende stap is een stuurgroep geformeerd met daarin leden van de raad van bestuur en inkoopmanagers uit de umc’s. Bovendien wordt een Programma Management Organisatie ingericht bij het NFU-bureau. De inkoopsamenwerking zal breed inzetten: van inkoop op het gebied van facilitaire pakketten tot ICT pakketten en medische hulpmiddelen.

Het afgelopen jaar zijn de eerste projecten op het vlak van gezamenlijke inkoop succesvol afgerond, volgens de NFU. De umc’s hebben in samenwerking met gebruikers en leveranciers onder meer producten voor thuisbeademing en postbezorging ingekocht. Resultaten zijn behaald op het vlak van (zorg) kwaliteit, standaardisatie, gedigitaliseerde managementinformatie, structurele onderlinge samenwerking, kostenreductie en het betaalbaar houden van de zorg in het algemeen.