29 november 2013

Urinekweken toe aan herziening

Thomas Hooton e.a. kweekten bij ruim 200 premenopauzale vrouwen (mediane leeftijd 22 jaar) met cystitisklachten uitgeplaste (midstream) en blaasurine (verkregen via catheterisatie). Vervolgens gingen ze na wat de voorspellende waarde was van de midstream urinekweek op wel of niet aanwezig zijn van bacteriën in de blaas. Die bleek voor gramnegatieven e.coli en Klebsiella pneumoniae groot. Zelfs bij lage concentraties e.coli, al dan niet in mengcultuur, was er meestal ook sprake van bacteriële overgroei in de blaas. Voor grampositieve bacteriën gold dit juist niet: zelfs bij hoge concentraties was er niet per se sprake van overgroei in de blaas.
 
Commentator Michael Donnenberg zegt terecht dat al lang bekend is dat deze kweken weinig waarde hebben in het geval van ongecompliceerde urineweginfecties, maar dat ze desondanks vaak worden ingezet. Als dat blijft gebeuren, is het volgens hem zaak om ze anders te beoordelen: grenswaardes voor e.coli verlagen en voor grampositieven verhogen?
 
Verder is het de vraag wat nu de klachten veroorzaakt bij de vrouwen die typische blaasontstekingsklachten hebben, maar bij wie geen bacteriën in de blaasurine werden gekweekt. Het ging om maar liefst een kwart van de vrouwen in deze studie. Is er dan sprake van een micro-organisme dat wel aanwezig is, maar niet wordt gekweekt, of is er sprake van een urethritis, en wat betekent dat voor de behandeling? Goede vragen.