2 december 2014

Utrechtse apotheken kunnen via LSP labwaarden opvragen

Artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie (MDRD/e-GFR) van een patiënt, zijn vanaf 2013 verplicht om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken. De nierfunctie is belangrijke informatie met het oog op de medicatieveiligheid. Apothekers kunnen daarnaast, met toestemming van de patiënt, andere labwaarden bij de arts opvragen. In de praktijk zal het meestal gaan om natrium, kalium, PT-INR, farmacogenetische parameters en de bloed- of plasmaspiegel van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte.

Sinds enige tijd Van slechts een op de vier patiënten met een afwijkende nierfunctie is in mijn twee apotheken in Vianen het laatste laboratoriumonderzoek bekend,” zegt apothekerJaap Dik. Omdat het risico op medicatiefouten dan groot is, heeft de Stichting Statusscoop een infrastructuur ontwikkeld om goede medicatiebewaking mogelijk te maken.

In Stichting Statusscoop zijn een aantal apothekers en diagnostisch centrum Saltro vertegenwoordigd. Met de wet in de hand, die voorschrijft dat afwijkende waarden van de nierfunctie actief aan de apotheek moeten worden doorgegeven, hebben de Stichting en Saltro een oplossing ontwikkeld. Apotheken kunnen via het Landelijk Schakel Punt een aantal specifieke labwaarden opvragen. Het gaat onder andere om waarden die inzicht geven in de nierfunctie.

SignaalfunctieJaap Dik: “Wanneer een apotheek rechtstreeks labwaarden kan opvragen, wordt het risico op medicatiefouten, die kunnen leiden tot complicaties of zelfs ziekenhuisopname, kleiner. Patiënten geven de apotheek toestemming voor uitwisseling van zijn gegevens via het LSP.” De apotheker krijgt automatisch een signaal als er iets aan de hand is en hoeft niet meer naar de praktijk te bellen. Via de UZI-pas kan de apotheker de labwaarden opvragen en indien nodig de medicatie aanpassen. Esther Talboom, voorzitter Raad van Bestuur Saltro: “Saltro steunt dit initiatief, omdat wij samen de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren. Door apothekers met toestemming inzage te geven in een aantal labwaarden, kunnen we de patiëntveiligheid vergroten. Daar werken wij graag aan mee!”