23 augustus 2022

Veelbelovende toekomst WGS in kankerdiagnostiek

Met whole genome sequencing (WGS) is het mogelijk om in één keer alle DNA-fouten in een tumor door te meten. Uit onderzoek blijkt dat de testmethode betrouwbaar is, ook bij diagnostiek van uitgezaaide tumoren. Klaar voor routinegebruik in de kankerdiagnostiek.

Voor patiënten met kanker worden steeds vaker medicijnen ontwikkeld die specifiek aangrijpen op een DNA-fout in de tumor. Bij ieder nieuw ontdekt aanknopingspunt voor een medicijn moeten bestaande laboratoriumtesten worden aangepast. Whole genome sequencing maakt deze complexe aanpak overbodig, omdat het in één keer alle DNA-fouten zichtbaar maakt.

In uitgebreide studies is de betrouwbaarheid van WGS vergeleken met de gangbare kankerdiagnostiek. Onderzoekers streefden naar een betrouwbaarheid van 95 procent, maar in de praktijk bleek die ruim 99 procent te zijn. Omdat WGS het hele tumor-DNA analyseert, komen veel meer DNA-fouten aan het licht dan met klassieke testmethoden. Dat betekent voor de patiënt dat er ook veel meer behandelopties zijn.

WGS werd tot nu toe vooral in klinische studies gebruikt, maar de techniek blijkt prima inzetbaar voor routinegebruik in de kankerdiagnostiek, zo is de conclusie van de in het Antoni van Leeuwenhoek uitgevoerde WIDE-studie onder 1200 patiënten. Een belangrijke vervolgstap is om samen met spelers in het zorgveld te onderzoeken hoe de WGS-diagnostiek effectief en doelmatig kan worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk.

Klik hier voor meer informatie