3 juli 2015

Vektis constateert in 2013 volume stijging eerstelijns diagnostiek

Vektis keek onder meer naar de volumes binnen de dbc-zorgproducten, verreweg het grootste deel van de medisch-specialistische zorg. Daarin werd over 2013 een daling van het aantal patiënten en prestaties vastgesteld van 2 %, die met name te maken hebben met relatief eenvoudige chirurgische en oogheelkundige ingrepen. Personen onder de 65 jaar en die niet chronisch ziek waren, zijn in 2013 iets minder gebruik gaan maken van zorg. Bij andere specialismen, zoals inwendige en longgeneeskunde nam het zorgvolume juist toe.
 
Binnen de categorie overige zorgproducten (waaronder add-ons dure geneesmiddelen en intensive care, eerstelijnsdiagnostiek en kaak- en mondheelkunde) constateert Vektis een daling van het aantal patiënten in 2013 ten opzichte van 2012 met 0,7%. Het volume stijgt echter behoorlijk. Deze stijging blijkt zich voornamelijk voor te doen doet bij de eerstelijnsdiagnostiek. Het betreft beeldvormende diagnostiek, functieonderzoek en laboratoriumonderzoek dat in het ziekenhuis plaatsvindt op verzoek van een eerstelijns zorgverlener (veelal de huisarts). Het aantal patiënten daalt hier licht, terwijl het aantal prestaties ten opzichte van 2012 fors toeneemt. Waarschijnlijk speelt de invoering per 1 januari 2013 van een nieuwe beleidsregel eerstelijnsdiagnostiek een rol, aldus Vektis.
 
Voor het integrale Vektis rapport: klik hier