19 januari 2021

Verbod directe sponsoring in werking getreden

Het verbod betekent in essentie het volgende:
  1. Per 1 januari a.s. mogen leden van Diagned (en van FHI en Nefemed) géén kosten van deelname van een individuele zorgprofessional aan een door een onafhankelijke derde georganiseerde bijeenkomst geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks aan een zorgprofessional vergoeden, dan wel deze kosten van deelname voor een individuele zorgprofessional betalen.
  2. Deze regel geldt niet voor bijeenkomsten die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021 waarvoor vóór 1 januari 2021 aantoonbare verplichtingen zijn aangegaan die zonder aanzienlijke kosten niet te annuleren zijn.
  3. Een leverancier mag overigens wel de organisator van een bijeenkomst sponsoren, mits de leverancier geen invloed heeft op de selectie van de deelnemende zorgprofessionals en aan de wet en de GMH wordt voldaan.
De tekst van het ledenbindend besluit vindt u hier.