19 februari 2020

Vertraagde hulpmiddelen-database Eudamed op onderdelen in gebruik vanaf mei 2020

De Europese Commissie heeft lidstaten de ruimte geboden om modules uit Eudamed die eerder al klaar zijn, op vrijwillige basis vanaf mei 2020 in gebruik te gaan nemen. Daar zal Nederland gebruik van maken. Nederland vindt de registratiemodules daarbij het meest relevant, omdat daarmee invulling kan worden gegeven aan de transparantie over de verschillende marktpartijen en hulpmiddelen die er op de markt zijn. Er wordt op dit moment in Europees verband gewerkt aan een guidance die antwoord zal geven op veel vragen over de precieze consequenties van de vertraging voor verschillende verplichtingen uit de verordeningen die aan Eudamed gekoppeld zijn.

Klik hier voor de brief van de Minister